ARAZİ GES UYGULAMA AŞAMALARI

ARAZİ İNCELEME & ANALİZ

Muhtemel GES sahasının coğrafi konumu, topografik yapısı, zemin ve eğim durumu, güneşlenme yönü, doğal ve yasal eşikler incelenerek ön fizibilite raporu hazırlanmaktadır.

İMAR PLANI ÇALIŞMALARI

Arazinin imar yönünden incelenerek yasal statü kazandırılması güneş enerji santral projesi çalışmasının en önemli ayaklarından biridir. GES Uygunluk Yazıları İmar Planı onay kurumları olan Büyükşehir Belediyeleri, İlçe Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüklerinden alınan İmar Planı öncesi GES Uygunluk Belgesidir.

PROJE & MÜHENDİSLİK ve ONAY SÜREÇLERİ

GES yatırımı kapsamında ilgili proje onay kurumu olan TEDAŞ ya da bölgedeki EDAŞ’ a sunulmak üzere; GES projelerinin tasarım ve uygulamalarının yapılması yapılmaktadır. İlgili çalışmalar da GES Uygunluk Belgesi, Elektrik Projesi, Statik Projesi, Zemin Etüdü, Enerji Nakil Hattı Projesi ve ilgili teknik hesaplamaları içeren proje dosyası hazırlanmaktadır.

EPC KURULUM SÜREÇLERİ

Arazide konstrükisyon montajı öncesinde saha harfiyat ve tesviye çalışmaları akabinde konstrüksiyon sisteminin temini ve montajı, saha çevresi sınırlarının belirlenerek tel çit çalışmalarının yapımı

Güneş paneli, Dağıtım mekrezi, Enerji nakil hatlarının montajlanarak ve ilgili kabloların bağlantıya hazır hale getirilerek GES kabul süreçlerine hazır hale getirilmektedir.

KAVAKLI GES


K.Maraş / Onikişubat


Uygulama tipi: Arazi

Proje Gücü AC: 975kWe

Tamamlanma Tarihi: 2018

Planlanan Yıllık Üretim: 1.605.000kWh

YST GES


K.Maraş / Onikişubat


Uygulama tipi: Arazi

Proje Gücü AC: 975kWe

Tamamlanma Tarihi: 2018

Planlanan Yıllık Üretim: 1.605.000kWh

ZHT GES


K.Maraş / Onikişubat


Uygulama tipi: Arazi

Proje Gücü AC: 975kWe

Tamamlanma Tarihi: 2018

Planlanan Yıllık Üretim: 1.605.000kWh

ZEKİ3 GES


K.Maraş / Onikişubat


Uygulama tipi: Arazi

Proje Gücü AC: 1.8kWe

Tamamlanma Tarihi: 2018

Planlanan Yıllık Üretim: 2.950.000kWh

NİTSAN GES


Erzincan


Uygulama tipi: Arazi

Proje Gücü AC: 4MWe

Tamamlanma Tarihi: 2017

Planlanan Yıllık Üretim: 5.489.000kWh

BALRES GES


Denizli


Uygulama tipi: Arazi

Proje Gücü AC: 5MWe

Tamamlanma Tarihi: 2018

Planlanan Yıllık Üretim: 8.000.000kWh

Kocaeli Kaya Satış Pazarlama GES


K.Maraş / Onikişubat


Uygulama tipi: Arazi

Proje Gücü AC: 720kW

Tamamlanma Tarihi: -

Planlanan Yıllık Üretim: 1.000.000kWh

İç Elk. Tüketim Karşılama Oranı: %90

2024 Broşür